Znáte film „Svatební cesta do Jiljí“ s Josefem Abrhámem a Libuší Šafránkovou? V jedné ze scén oba protagonisté zdolají vrchol Portyše a brzy na to je v Krkonoších nedaleko Labské boudy zastihne bouřka. Tato veskrze humorná scéna končí tím, že Libuše Šafránková postrádá mezi Harrachovými kameny hromosvod, načež dodá, že tu stejně není elektrické vedení, kam by jej bylo možno zapojit.

blesk v přírodě

Hromosvod samozřejmě ke své činnosti nepotřebuje elektrický proud, ten se pouze stará o to, aby elektrický výboj z nebes byl sveden do země co nejkratší cestou, a s co nejmenším odporem. A právě odpor, elektrický odpor hraje významnou roli nejen v jeho konstrukci, ale i v průběhu času, kdy je hromosvod vystavován různým povětrnostním vlivům či stavebním pracím, které jej mohou poškodit a znemožnit jeho správnou funkci.

Revize hromosvodů https://revize-elektro-revtech.cz/lps-hromosvody/ – aby měl hromosvod svůj platný význam na jakékoli budově, musí se podrobit revizním kontrolám. Někdy totiž stačí docela drobné poškození a blesk se v tamním místě setká s velkým odporem, načež může ocelový drát rozžhavit, přeskočit na další kovové vodivé předměty a zapálit hořlavé předměty v okolí, například střešní bednění, latě či trámy.

bleskové výboje

Velký význam má také kontrola hromosvodu z hlediska koroze, pokud je například svod zkorodovaný těsně pod zemí, blesky pak nejsou odváděny do země, ale mohou si hledat cestu jiným směrem, například na okenní parapety, zábradlí apod. Toto může představovat opět riziko vzniku požáru a také nebezpečí smrtelného úrazu.

Každý rozumný elektrikář vám potvrdí, že poškozený hromosvod je ekvivalentem situace, kdy na domě žádný hromosvod k dispozici není, je to tedy stejně riskantní krok, jako kdybyste odmítli jeho instalaci a spoléhali jen na statistické výpočty, s domněnkou, že přece do vašeho domu nikdy blesk neuhodil po dobu čtyřiceti let, tak do něj určitě neuhodí dalších čtyřicet let. Statistika je ale pouze matematický výpočet pravděpodobnosti, který vlastně nic neznamená, a třeba právě zítra se blesk do vašeho domu strefí.