Když vás někdo pověří úkolem vyvrtat do ocelového obrobku otvor, sáhnete po vrtáku a nebudete tento úkol považovat za něco mimořádného. Vrtání otvorů má však své omezené limity, co se týče rozměrové a tvarové přesnosti, a ne všude s vrtákem vystačíte. Otvor vyvrtaný vrtákem většinou slouží pro šroubové či nýtové spoje, protože je zde mezi materiálem obrobku a šroubem poměrně velká vůle. Někdy mohou být otvory i excentrické, mírně vyosené a hlavě uvnitř velmi hrubé, což ovšem šroubovému spoji v zásadě nevadí.

Jestliže ovšem potřebujete vyrobit otvor velice přesný, vrtáky využijete jen pro předvrtávací operace, a pro finální produkt sáhnete po další dva typy vrtacích nástrojů.

obrábění kovů

Jak zhotovit velmi přesný otvor

Výstružníky jsou speciální strojírenské nástroje, které mají za úkol zhotovit velmi přesný kruhový otvor, předvrtaný vrtáky a výhrubníky. Svým vzhledem mohou připomínat válcovou frézu. Takto bychom mohli velmi stručně charakterizovat, o co se jedná, i když si tyto nástroje zaslouží více pozornosti a podrobnějšího vysvětlení.

vrtací nástroje

V první řadě je výstružník využitelný tam, kde jde skutečně o otvory mechanicky namáhané, a kde do sebe zapadají dvě součásti. Jako příklad bychom mohli zvolit pohyb pístu hydraulického lisu, který by se v nepřesně zhotovených otvorech pravděpodobně zadřel. Výstružníky jsou vícebřité nástroje, což je podmínka, aby bylo možno předvrtaný otvor obrábět s velkou přesností a s velmi jemnou třískou. Většinou se upínají pomocí kuželové stopky, jako například kategorie výstružníků kužel stopka břity TK 221371 https://www.i-nastroje.cz/Kuzel-stopka-brity-TK-221371-c31_438_4.htm.

S výstružníky se pracuje zejména ve strojírenské výrobě, i když je lze uplatnit i v údržbě, zámečnických dílnách a některých dalších pracovištích, kde dochází k obrábění kovů. Musíte ovšem počítat s tím, že jsou výstružníky poměrně drahé, aby se jejich cena nakonec rentovala.