To jak se k nám okolí chovalo v raném dÄ›tství, nás formuje víc než jsme si Äasto ochotni pÅ™ipustit. V dÄ›tství nás nejvíce ovlivňuje naÅ¡e rodina, protože s ní trávíme zpravidla nejvíc Äasu. Jakmile dítÄ› nastoupí do Å¡kolky a do Å¡koly, už je formováno i uÄiteli a ostatními dÄ›tmi. Jenže stále je nejdůležitÄ›jší rodinné zázemí. PrávÄ› v rodinÄ› sledujeme jak se k sobÄ› chovají rodiÄe navzájem a jak se chovají k dÄ›tem. A pokud rodina nefunguje například z důvodu týrání nebo tÅ™eba užívání návykových látek, hluboce se to do jemné dÄ›tské duÅ¡iÄky vryje.

hádka děti

Dítě vnímá daleko víc než si myslíte
Pokud se pÅ™ed dÄ›tmi budete hádat, můžete jim způsobit traumata, což se bude projevovat právÄ› v jejich vztahu s partnerem Äi partnerkou. Projeví se to tÅ™eba tím, že nebudou schopni kompromisu nebo budou na cokoliv reagovat pÅ™ehnanÄ› agresivnÄ›. Komunikace je základ vÅ¡eho, a pokud spolu lidé komunikovat neumí, mÄ›li by se to nauÄit. Správnou komunikací se dá pÅ™edejít mnoha problémům.

Pokud jsou dÄ›ti svÄ›dky domácího násilí mezi rodiÄi nebo vůÄi jednomu ze sourozenců, je to pro nÄ› obrovské trauma, které si ponesou celý život. Bude znaÄnÄ› negativnÄ› ovlivnÄ›na jejich schopnost si vybrat správného partnera, nebudou schopni dosáhnout zdravého sebevÄ›domí a budou mít problémy i ve vlastní rodinÄ›, pokud nÄ›jakou budou mít. Traumata se pÅ™enáší z jedné generace na druhou a jen málokdy tomu ta nová generace udÄ›lá přítrž.

žena deprese

Podceňování, snižování sebevÄ›domí výrazy typu “bude z tebe jen uklízeÄka†nebo “jsi k niÄemu†opravdu sebevÄ›domého a vyrovnaného jedince nevychováte. Je opravdu zarážející, že mnozí dospÄ›lí si mají potÅ™ebu vybíjet svoje frustrace na tÄ›ch, kteří se nemohou absolutnÄ› nijak bránit – na vlastních dÄ›tech. Pokud jste nÄ›co zažívali i vy, zkuste se z tohoto zaÄarovaného kruhu vymanit, a když ne pro sebe, tak alespoň pro svoje dÄ›ti. Pokud to nezvládnete sami, může vám pomoct vedená terapie, a než se za co stydÄ›t. Naopak byste na sebe mÄ›li být hrdí.