Jedním z problémů, které musí naÅ¡e spoleÄnost Å™eÅ¡it, jsou i globální zmÄ›ny klimatu. AÄkoliv si to totiž valná Äást populace nechce pÅ™iznat, pravdou je, že tento problém existuje a jeho důsledky můžeme vidÄ›t již nyní. Abychom se o tom pÅ™esvÄ›dÄili, staÄí se podívat na vývoj poÄasí u nás za posledních nÄ›kolik mÄ›síců. A statistiky ukazují, že nejde o ojedinÄ›lý jev. Ten se bude navíc s velkou pravdÄ›podobností jeÅ¡tÄ› zhorÅ¡ovat.

 

pole s obilím

 

Není tedy divu, že jsou zde snahy jej, když už ne zastavit, tak alespoň zpomalit. To je vÅ¡ak mnohem těžší, než se může zdát. PÅ™edevším je tu fakt, že narážíme na politické problémy. K optimálnímu Å™eÅ¡ení by totiž byla potÅ™eba spolupráce vÅ¡ech zemí svÄ›ta, to je vÅ¡ak znaÄnÄ› nepravdÄ›podobné, zvláštÄ› když každá z nich má své vlastní zájmy. A pokud se nÄ›která z nich sama omezí, okamžitÄ› toho využije jiná.

 

Navíc ani politici nejsou příliÅ¡ ochotní varovným slovům naslouchat. VÄ›dí totiž velmi dobÅ™e, že opatÅ™ení, která by bylo nutno zavést, jim voliÄe nepÅ™inesou, a to je to, co je zajímá pÅ™edevším. NaÅ¡tÄ›stí se dnes již na mezinárodním poli objevují urÄité snahy situaci zmÄ›nit, jako například Green Deal Äi podpora elektrických automobilů, avÅ¡ak ty naráží na odpor. Je tedy nutné udÄ›lat kompromisy, které nejsou ani zdaleka tak efektivní.

 

vyprahlá půda

 

Je tedy situace ztracena? Nikoliv. Musíme si uvÄ›domit, že i my běžní lidé můžeme pro naÅ¡i planetu nÄ›co udÄ›lat, a pokusit se následky tÄ›chto zmÄ›n zmírnit. JistÄ›, není to jednoduché, a jeden ÄlovÄ›k toho moc nezmůže. Když nás vÅ¡ak bude hodnÄ›, pak už nÄ›co dokážeme. Co ale můžeme dÄ›lat?

 

V první Å™adÄ› se snažit omezit svou uhlíkovou stopu a svými nákupy podporovat ekologické producenty. Ve volbách, pÅ™edevším pak do poslanecké snÄ›movny, ale i v tÄ›ch krajských, volit ty kandidáty, kteří dávají skuteÄnÄ› důraz na životní prostÅ™edí a nebojí se v tomto ohledu reforem. Jen tak zajistíme, že se skuteÄnÄ› nÄ›co zmÄ›ní.