Mezilidské vztahy je vždy velice složitá záležitost, protože takové mezilidské vztahy jsou opravdu velice nároÄné a odvíjejí se na naší psychice, na naší fyzické aktivitÄ› a na vÅ¡em. Protože opravdu takové ty vztahy, které jsou velmi složité, jsou velmi nároÄné. Umíte si urÄitÄ› pÅ™edstavit ÄlovÄ›ka, který dokáže dát ÄlovÄ›ka i tÅ™eba k soudu a zaÄne se najednou soudit. Víte, jak je to psychicky vyÄerpávající. Opravdu je to straÅ¡nÄ› vyÄerpávající, protože ten ÄlovÄ›k se může až vyvrátit, zkolabovat. Protože opravdu nÄ›které ty vztahy jsou tak komplikované, že si to nedovedeme ani pÅ™edstavit. Já ze svojí zkuÅ¡eností mám kamarádku, která prostÄ› zkolabovala, protože jí partner udal a zaÄal se s ní soudit a úplnÄ› psychicky jí vyÄerpával a deptal.

Vztah

Já si rozhodnÄ› myslím, že tohle by se nemÄ›lo dít a mÄ›lo by se to Å™eÅ¡it úplnÄ› jiným způsobem, protože tyhle vÄ›ci jsou opravdu straÅ¡nÄ› složité a hodnÄ› opravdu vyÄerpávají od toho ÄlovÄ›ka a je prostÄ› potÅ™eba opravdu tohle nedÄ›lat. Takové psychické vyÄerpání se opravdu vÅ¡ude projeví, i u té mojí kamarádky. Ona byla úplnÄ› zoufalá, ona mi neustále breÄela v telefonu, jak se k ní zase k partner bývalý chová, a co jí dÄ›lá a jak prostÄ› jí pořád kritizuje. Opravdu je to až vyÄerpávající a je to na zhroucení. RozhodnÄ› by si každý ÄlovÄ›k mÄ›l vždycky opravdu uvÄ›domit, co se opravdu dá dÄ›lat.

Vztah

A rozhodnÄ› by se nemÄ›li takové vÄ›ci dít, je lepší si to vyříkat, než chodit nÄ›kde po soudech a prostÄ› soudit se nÄ›kolik let a toho druhého ÄlovÄ›ka tak psychicky a fyzicky deptat. Protože opravdu to už se projeví i na fyzické zátěži ÄlovÄ›ka a prostÄ› zkolabujete. Protože toto je opravdu velmi psychická zátěž, takže rozhodnÄ› opravdu takové ty vztahy jsou velmi drsné a nemÄ›li by se dít. Každý by se mÄ›l nejdříve uklidnit a snažit se si vÅ¡echno vyříkat a snažit se najít nejvhodnÄ›jší Å™eÅ¡ení než opravdu druhého ÄlovÄ›ka trápit, kritizovat a niÄit a psychicky ho prostÄ› deptat až do fyzického vyÄerpání, což je opravdu velice hrozné. Nejlepší jsou opravdu ta Å™eÅ¡ení, která prostÄ› nejsou tak nároÄná, takže urÄitÄ› najít lepší a jednodušší Å™eÅ¡ení, protože když budete ÄlovÄ›ka kritizovat, nikdy tím nic nevyÅ™ešíte.