Probíhající vÄ›decko-technická revoluce nám pÅ™ináší stále nové a lepší technologie, o kterých by se nám pÅ™ed nÄ›kolika lety jeÅ¡tÄ› nesnilo. Kdo by například pÅ™ed dvaceti lety hádal vzestup a rozmach internetu? Nebo to, že se z mobilního telefonu stane v podstatÄ› kapesní poÄítaÄ? Asi jen málokdo.

 

dnes jsou technologie stále více propojené

 

V dnešní době je také kladen důraz na propojování jednotlivých přístrojů. Asi největším příkladem je zde chytrá domácnost, avšak rozhodně není jediná. Je však nutné přiznat, že je pohodlné řídit prakticky všechny přístroje jen s pomocí mobilu.

 

S tímto pokrokem se vÅ¡ak Äím dál více objevují také obavy, konkrétnÄ› z jejich zneužití. Koneckonců, staÄí v podstatÄ› hacknout nÄ›komu wi-fi a máte v podstatÄ› plný přístup k jeho nejcitlivÄ›jším údajům, a dokonce i k jeho bankovnímu úÄtu. Je pochopitelné, že obavy jsou zde na místÄ›.

 

dnes se inklinuje k multifunkÄnosti

 

Zároveň je vÅ¡ak potÅ™eba si uvÄ›domit, že se nevyvíjí jen nové technologie, které nám usnadňují život, ale také nové technologie, které nás mají ochránit a mají zabezpeÄit to, aby se nÄ›co takového stát nemohlo. Příkladem mohou být nové enkrypce u wi-fi, zabezpeÄení bankovních serverů, nové systémy ověřování totožnosti, a mnohé další.

 

Můžeme tÄ›mto prostÅ™edkům plnÄ› důvěřovat? Nikoliv. Lidé jsou vynalézaví, a dokážou je obejít. Pravdou vÅ¡ak je, že to není až tak jednoduché, jak by se zdálo. A Äím více práce a Äím složitÄ›jší to je, tím ménÄ› lidí se o to pokusí, a vÄ›tÅ¡ina z tÄ›ch, kteří ano, nebude úspěšná. Proto se dá říci, že tyto systémy fungují.

 

I tak bychom vÅ¡ak mÄ›li zachovávat opatrnost a například nenechávat hesla uložená k poÄítaÄi. ZvláštÄ› ne hesla k osobním údajům Äi přístup k bankovnímu úÄtu. Také je vhodné hesla pomÄ›rnÄ› Äasto mÄ›nit. JistÄ›, systémy ochrany zde existují, avÅ¡ak rozhodnÄ› není vhodné se na nÄ› plnÄ› spoléhat. Pokud udÄ›láme sami urÄitá opatÅ™ení, rozhodnÄ› neprohloupíme.