Toxické vztahy nikdy nejsou Å¡Å¥astné, pÅ™esto v nich Äasto setrváváme. Do toxického vztahu se můžeme dostat kdykoliv, jak to poznat a co dÄ›lat? 

Žijete v toxickém vztahu? Poznejte to vÄas, ne vždy za vÅ¡echno mohou muži! 

Toxický vztah lze poznat celkem snadno, jenže v dobÄ›, kdy se ÄlovÄ›k zamiluje, nÄ›které vÄ›ci nevidí nebo je zkrátka nechce vidÄ›t. NejÄastÄ›ji se mluví o tom, jak jsou muži toxiÄtí a své partnerky dusí, uráží nebo využívají. OvÅ¡em v Å™adÄ› vztahů je to naopak a i ženy umí být mnohdy pořádnÄ› toxické a svého partnera si dokážou tak omotat kolem prstu, že obvykle okolí žasne. V toxickém vztahu by ale nemÄ›l žít nikdo. Jak tedy poznat, že právÄ› váš vztah je silnÄ› toxický, nezdravý a jak se z toho dostat ven? 

hra piškvorky srdce

Co je toxický vztah? 

HodnÄ› se o tom mluví, píše ale co to vlastnÄ› v praxi opravdu znamená? V toxickém vztahu se objevuje pÅ™edevším kritika, vztah provází Äasté hádky a rozepÅ™e, partner je ponižován nebo shazován, Äasto má pocit, že sám za vÅ¡echno může a žije tak nÄ›jak ve stínu svého dominantnÄ›jšího protÄ›jÅ¡ku. V takovém vztahu vlastnÄ› neexistuje rovnost, ÄlovÄ›k je vedle toxického partnera v pozadí a dokonce i ve spoleÄnosti jiných lidí se nechává shazovat nebo ponižovat. Obvykle takový vztah lidé udržují hlavnÄ› ze zvyku, ale i ze strachu nebo tÅ™eba kvůli dÄ›tem. OvÅ¡em život v takovém partnerském vztahu je hodnÄ› těžký a samozÅ™ejmÄ› je takový vztah i nezdravý. 

dva balónky

Jsou to jen muži? 

V toxickém vztahu bývají obÄ›tmi pÅ™edevším ženy, ale nejsou výjimeÄné případy, kdy je to úplnÄ› naopak. I ženy mohou být toxické a svého partnera utlaÄovat, ponižovat a shazovat, lhát mu nebo jej využívat ve svůj prospÄ›ch. I ženy mohou napadat svého partnera, mohou mu zakazovat například kamarády nebo ho mohou chtít jaksi pÅ™evychovat k obrazu svému. A zatímco ženy, které si toxickým vztahem proÅ¡ly, se umí spojit, umí o tom Äasto pozdÄ›ji i veÅ™ejnÄ› mluvit a nestydí se Äasem poradit jiným stejnÄ› ohroženým ženám, muži takové chování své partnerky nepÅ™iznají, Äasto trpí, co doma vytrpÄ›t musí a to zkrátka jen proto, že se za to stydí. 

Pokud ale víte, že ve vaÅ¡em vztahu není vÅ¡echno v pořádku, nejste si s partnerem rovni a neustále se hádáte nebo musíte snášet pedantské chování svého protÄ›jÅ¡ku, okamžitÄ› vztah ukonÄete a v životÄ› radÄ›ji buÄte sami. KlíÄem k tomu je sebeláska.